Πρόσκληση

Η είσοδος είναι δωρεάν. Όλοι οι επισκέπτες ζητούνται να δείξουν την πρόσκλησή τους στην είσοδο της έκθεσης με την άφιξή τους.  

Η αποστολή της πρόσκλησης γίνεται ηλεκτρονικά στο email σας αφού συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία σας.

Ο σύνδεσμος για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και να λάβετε ηλεκτρονικά την πρόσκλησή σας θα αναρτηθεί σύντομα στην σελίδα μας.