Η Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου  είναι η ημέρα που είναι αποκλειστικά αφιερωμένη για τους Επαγγελματίες με πολλαπλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες εκθέτες, όπως επιχειρηματικές συναντήσεις, βραδινή εκδήλωση, κ.α.