Γενικές Πληροφορίες


Η Παρασκευή 30 Νοεμβρίου (πραγματοποιείται στο Ξενοδοχείο POLONIA PALACE HOTEL)  είναι η ημέρα που είναι αποκλειστικά αφιερωμένη για τους Επαγγελματίες με πολλαπλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες εκθέτες.

Όλες οι δράσεις σκοπό έχουν την καλλιέργεια και ενδυνάμωση σχέσεων μεταξύ των επιχειρηματιών της Ελληνικής και της Πολωνικής αγοράς, και για τον τουριστικό και για τον εξαγωγικό κλάδο αντίστοιχα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
Για τον Τουρισμό & τις Ελληνικές Εξαγωγικές Επιχειρήσεις, Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018,
Polonia Palace Hotel, 09:00 -12:00:
 
Business Forum GREECE & VISEGRAD.Ένα ανοικτό FORUM που απευθύνεται στον ελληνικό τουρισμό και τα ελληνικά εξαγωγικά προϊόντα δίνοντας πολύτιμες πληροφορίες και ιδέες για την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των κρατών και με μιλητές από την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία.
 
Για τις Ελληνικές Εξαγωγικές Επιχειρήσεις, Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018,
Polonia Palace Hotel, 13:00 - 18:00:
Β2Β συναντήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών με αγοραστές από Πολωνία & guest buyers από Τσεχία, Ουγγαρία (*έχουν προσκληθεί).  
 
Βραδινή Εκδήλωση και Δείπνο, Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018,
Polonia Palace Hotel, 20:00 - 23:00:
 
Η εκδήλωση αφορά αποκλειστικά και μόνο εκπροσώπους των εκθετών, καθώς και ειδικά προσκεκλημένους και στελέχη της τουριστικής αγοράς και του κλάδου τροφίμων-ποτών.