Γενικές Πληροφορίες


Η Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου (*προς ανακοίνωση χώρου)  είναι η ημέρα που είναι αποκλειστικά αφιερωμένη για τους Επαγγελματίες με πολλαπλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες εκθέτες, όπως επιχειρηματικές συναντήσεις, βραδινή εκδήλωση, κ.α.

Όλες οι δράσεις σκοπό έχουν την καλλιέργεια και ενδυνάμωση σχέσεων μεταξύ των επιχειρηματιών της Ελληνικής και της Πολωνικής αγοράς, και για τον τουριστικό και για τον εξαγωγικό κλάδο αντίστοιχα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Σύντομα προς ανακοίνωση.
Για επαγγελματίες του τουρισμού & ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις,